6 problémov, ktorým Poprad čelí a ich riešenie podľa Jána Vaľka

Prvým impulzom vstúpiť do politiky bolo pre Popradčana Jána Vaľka zlé životné prostredie v jeho mestskej časti Veľká a tiež dlhodobá nečinnosť mesta a štátnych orgánov pri riešení sťažností občanovRozhodol sa, že im pomôžea táto jeho snaha postupne vyústila do vzniku Občianskeho združenia Za čistý Poprad, ktoré od začiatku už viac ako 6 rokov vedie.

Ján Vaľko, kandidujúci na poslanca do zastupiteľstva mesta Poprad ako nečlen politickej strany na kandidátke trojkoalície SaS, OĽANO a SPOLU, zhrnul svoj volebný program do 6 priorít.

Predseda OZ Ján Vaľko a Zuzana Čaputová

VOLEBNÝ PROGRAM – MOJE PRIORITY

1. Oblasť životného prostredia a dopravy

  • chrániť verejnú zeleň, udržiavať zdravé životné prostredie pre občanov
  • viac cyklotrás, ktoré zvýšia bezpečnosť cyklistov, budovanie chodníkov pre peších (napr. popri TEŽ do častí Veľká a Spišská Sobota), podpora efektívnej MHD (hlavne do okrajových mestských častí).

2. Výstavba štartovacích bytov pre mladé rodiny 

  • keď chceme, aby mladé rodiny ostávali v Poprade musíme pripraviť program výstavby štartovacích bytov so zvýhodneným nájomným pre mladé rodiny s využitím eurofondov (nerozumiem, prečo za posledné 4 roky sa vôbec nepohlo s lokalitou Kasárne na sídlisku Západ).

3. Skvalitnenie a rozšírenie služieb pre seniorov

  • je nemysliteľné, aby Popradčania čakali na miesto v domove seniorov niekoľko rokov a nakoniec niektorí museli opustiť svoje prirodzené prostredie (mestskú časť, susedov)
  • presadím zriadenie nových mestských domovov seniorov v ďalších mestských častiach (napr. vo Veľkej plánujeme zriadiť nové múzeum turizmu, aj napriek tomu, že máme Scherffelov dom a v meste Podtatranské múzeum, ale domov seniorov, ktorý nám chýba neriešime)

4. Rozvoj cestovného ruchu a odvetví s vyššou pridanou hodnotou (IT, služby)

  • Poprad nemôže rásť bez vytvorenia nových pracovných miest. Ak ale nechceme byť len lacnou montážnou dielňou, sústreďme sa na odvetvia s vyššou pridanou hodnotou (oblasť IT a služieb).
  • Dôležitá je aj aktívna podpora cestovného ruchu a spolupráca napríklad so susedmi na poľskej strane Tatier, ale aj s s kolegami vo Viedni, Prahe a Budapešti

5. Oblasť územného plánovania

  • Celý proces musí byť viac transparentný a je nutné aby reflektoval pripomienky občanov (je dobré nechať pripomienkovanie územného plánu na obdobie letných prázdnin?).
  • Mesto by pri územnom plánovaní malo eliminovať prípadné problémy priemyselných zón v dotyku s obytnými zónami

6. Zvýšiť transparentnosť mesta Poprad a mestom riadených organizácií

 

Práve preto som sa rozhodol kandidovať, že nechcem veci len kritizovať, ale chcem ich aj aktívne meniť. Počas aktivít nášho občianskeho združenia som zistil, že je veľa vecí, ktoré by bolo možné zlepšiť už na úrovni mesta. Taktiež veľa každodenných problémov sa nerieši niekde v Bratislave alebo v Prešove – ale dajú a majú sa riešiť priamo u  nás v meste. Len musia byť správni ľudia na správnom mieste. Kandidujem ako nečlen politickej strany na spoločnej kandidátke troch strán: SaS, Obyčajní ľudia a SPOLU – nakoľko tieto strany sú mi hodnotovo blízke a som presvedčený, že TÍM vie dosiahnuť VIAC ako jednotlivec.

Ján Vaľko ako kandidát na poslanca MsZ Poprad