Petície 2014

V lete 2014 nase občianske združenie iniciovalo a zbieralo podpisy pod petíciu, ktorú sme adresovali mestu Poprad a viacerým štátnym orgánom, ktorú podpísalo viac ako 1.200 obyvateľov mesta Poprad. Žiaľ odozva mesta a aj štátnych orgánov bola symbolická a mierne alibistická. Ale presvedčili sme sa, že problematika životného prostredia nie je obyvateľom Popradu ľahostajná.

Odpovede na petíciu:

  • Mesto Poprad – odpoveď
  • Ministerstvo zdravotníctva – odpoveď
  • Ministerstvo životného prostredia – odpoveď
  • Úrad verejného zdravotníctva – odpoveď
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia – odpoveď