Kontakt

OZ Za čistý Poprad
Široká 1882/78
058 01 Poprad
E-mail: info@zacistypoprad.sk

Číslo účtu: SK88 7500 0000 0040 2443 4178

Pridajte si nás na Facebooku:

facebook.com/JanValkoPrePoprad