Schule Slovakia

Pozrite si hlavné aktivity k problematike Schule za roky 2015-2018

Opis problematiky Schule Slovakia

Emisie počas dňa spoločnosti Schule Slovakia

Areál spoločnosti Schule Slovakia vedľa obytnej zóny

Areál spoločnosti Schule Slovakia vedľa obytnej zóny

Sfarbená dažďová voda vedľa areálu Schule Slovakia