Mílniky projektu

Revitalizácia a dostavba z roku 2017-8 (územné konanie)

  • text 1
  • text 2

Revitalizácia a dostavba z roku 2016 (oslobodenie od EIA)

Mediácia v rokoch 2016-7

Zmena č. 6 z 2013/14

História po integrovanom povolení (2009-2013)

História do integrovaného povolenia (1999-2009)