O nás

Naše OZ Za čistý Poprad vzniklo v 9/2012 ako spontánna občianska iniciatíva obyvateľov ulice Široká, ktorí po neúspešnej dlhoročnej komunikácii (rôzne sťažnosti, podnety a pod.) s mestom Poprad a orgánmi štátnej správy (RÚVZ, SIŽP Košice, ministerstvo životného prostredia a pod.) sa rozhodli aktívnejšie riešiť svoju nepriaznivú situáciu v oblasti životného prostredia v súvislosti s prevádzkou spoločnosti Schulle Slovakia s.r.o. (výrobca hlinikových odliatkov pre automobilový priemysel.

V roku 2014 sme zorganizovali hromadnú petíciu adresovanú rôznym štátnym orgánom, ktorú podpísalo viac ako 1.200 obyvateľov (viď záložka Petícia 2014) a začali sme aktívne vstupovať do všetkých nových konaní, ktoré sa týkali ďalšieho rozširovania prevádzky spoločnosti Schulle.

Neskôr sme začali aktívne pripomienkovať aj iné konania resp, ktoré mohli mať  negatívny dopad na život obyvateľov v ďalších častiach mesta Poprad (Matejovce, Západ), resp. ktoré sa týkali dôležitých projektov v meste Poprad (pozemkové úpravy Veľká, Spišská Sobota) –  viď link Hlavné aktivity OZ.

Predseda OZ Ján Vaľko a Zuzana Čaputová v Poprade pred prevádzkou Schule Slovakia

Prevádzka spoločnosti Schule Slovakia