Jednoduché pozemkové úpravy Veľká

V súčasnosti sa v našom meste realizuje projekt JPÚ Veľká nad Vodárenskou ulicou (Turnička). Pôvodný návrh bol predstavený v 1/2017 a predstavoval súvislé územie, ktoré lemuje priestor nad Vodárenskou ulicou od cintorína až po koniec Nešporovej ulice (viď pôvodná mapa JPU)

Na základe nesúhlasného stanoviska 3 vlastníčok Mária Chlebovcová r. Kováčová, Jana Michalíková, r. Taldová a MUDr. Eleonóra Zuštiaková r. Bojdová, ktoré vlastnia 13 parciel v západnej časti územia JPÚ ucelené územie bolo rozdelené do 2 častí a je otázne, ako budú vyriešené prístupové cesty k navrhovanému územiu JPÚ a v akej podobe sa projekt JPÚ bude nakoniec realizovať.Naviac o tejto zmene neboli informovaní ani ďalší vlastníci pozemkov – t.j. predbežný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov je otázny, nakoľko sa viazal k prezentovanému celému územiu (celku).

Do prípravného výboru JPU Veľká za vlastníkov na návrh primátora boli menovaní: Ján Lukačko a Víťazoslav Korenko.

O ďalších krokoch vás budeme informovať.

Dokumenty k JPÚ Veľká: