Hlavné aktivity OZ

1. Schüle Slovakia (zlievareň hliníka)

zastaviť ďalšie rozširovanie (hala 6, nová etapa rozširovania)

Iniciatíva vypracovať územný plán zóny “Pri trati” (bývalé Stavomontáže)

 

2. Priemyselný park Matejovce II

Aktivne vstúpenie do procesu a návrh na dôkladné posúdenie ďalšieho rozširovania na životné prostredie

 

3. Modernizácia trate ŽSR (Liptovský Mikuláš – Poprad)

do Rozhodnutia o neposudzovaní podľa EIA z 03.05.2018 sa podarilo zahrnúť požiadavku posúdiť účinnosť protihlukových opatrení a realizovať prípadné sekundárne opatrenia (výmena okien) južne od trate (sídlisko Západ)

 

4. Pozemkové úpravy Veľká, Spišská Sobota

Aktívne informovanie občanov o začatí procesu pozemkových úprav v k.ú. Veľká, Spišská Sobota (zvýšenie transparentnosti a informovanosti)