Problematika Ovzdušie

popis problematiky

Emisie počas dňa spoločnosti Schule Slovakia

Sfarbená dažďová voda vedľa areálu Schule Slovakia