Jánovi Vaľkovi pasivita mesta a štátnych orgánov nie je ľahostajná

Človeka do politiky priviedie kadečo. Pre Popradčana Jána Vaľka bolo impulzom kandidovať do zastupiteľstva mesta Poprad zhoršené životné prostredie v jeho mestskej časti Veľká a dlhodobá nečinnosť mesta a štátnych orgánov pri riešení kopiacich sa sťažností občanov. Tento problém vznikal postupne a nenápadne ešte od roku 1998. keď sa v tejto časti Popradu usídlila nemecká firma, zaoberajúca sa výrobou hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel.

Ján Vaľko so susedom vedľa areálu Schule

Areál spoločnosti Shule Slovakia vedľa obytnej zóny

„Prišli do prenajatej budovy a časom, ako sa rozrastali pribúdal tu veľký hluk, zápach, znečistenie záhrad nejakým sivým práškom a podobne. Ľudia písali sťažnosti, jednotlivo aj hromadne na mesto a rôzne štátne orgány, ba až na Ministerstvo zdravotníctva do Bratislavy. Nijako to ale vec neposúvalo, pretože táto aktivita občanov nebola dlhodobá a koordinovaná, ale sporadická. Situácia sa zmenila asi pred siedmymi rokmi, keď obyvatelia zistili, že firma odkúpila ďalší pozemok od miestneho depa železníc a podala návrh na zmenu územného plánu. Vtedy spontánne vzniklo Občianske združenie Za čistý Poprad a nejako prirodzene som v ňom prebral iniciatívu,“ spomína Ján Vaľko.

Od začiatku nám veľmi pomáhala kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová, ktorá s úspechom viedla vyše 10 rokov kampaň proti pezinskej skládke.

Predseda OZ Ján Vaľko a Zuzana Čaputová

Ján Vaľko na základe vlastných skúsenosti konštatuje, že legislatíva je na Slovensku deravá a výrazne pro investorsky zameraná. „Už pri predstavovaní rozšírenia projektu tejto fabriky niekedy v roku 2003 sľubovali protihlukovú stenu, ktorá sa však postavila až v roku 2017 a aj to až na tlak nášho občianskeho združenia. Naše aktivity sa na verejnosti výrazne prejavili v roku 2014, kedy sme pripravili 2 petície adresované mestu a  ďalším štátnym orgánov. Dôrazne sme žiadali merania hluku a ovzdušia, navrhovali sme zastavenie ďalšieho rozširovania, presun fabriky mimo obytnej zóny atď. Našim vstupovaním do ďalších konaní sme postupne docielili, že sa postavila aj protihluková stena, firma investovala do filtrov a úrady už neschvaľujú automaticky všetky ďalšie návrhy, ale podrobne sa im venujú.“

Je evidentné, že bez občianskeho tlaku by firma nerobila opatrenia v takom rozsahu.

Prevádzka spoločnosti Schule Slovakia

Sme presvedčení, že takýto typ výroby do susedstva obytnej zóny nepatrí a že rozvoj takejto výroby je v rozpore s platným územným plánom a preto aktívne blokujeme všetky konania, ktoré by mohli smerovať k jej ďalšiemu rozširovaniu. Preto ako jednu z hlavných vecí žiadame jednoznačne a detailne upraviť územný plán zóny pre túto lokalitu, aby sa ďalej nerozširovala  výroba, ktorá je rozpore s funkciou bývania. „Prvý ústretový krok urobili poslanci minulý rok, keď schválili, že sa má pripraviť územný plán zóny problematického územia „Pri trati“, v ktorom sa detailne zadefinuje, čo všetko tam môže a nemôže byť. Je evidentné, že bez občianskeho tlaku by firma nerobila opatrenia v takom rozsahu, ale vďaka aktivitám OZ sú nútení v tejto prevádzke zlepšovať podmienky.hovorí Ján Vaľko.

Mesto dalo znova kladné stanovisko, ktoré je v rozpore s územným plánom.

Priemyselné budovy vedľa obytnej zóny

Pripomienkujeme aj rozširovanie priemyselného parku v Matejovciach. Našou snahou je, aby štátne orgány zodpovedne posudzovali všetky nové projekty na území Popradu, nech sú od začiatku stanovené jasné opatrenia, aby prípadný dopad nových prevádzok na obytné zóny bol čo najnižší. Toto je naša hlavná dlhodobá aktivita a som presvedčený, že týmto prístupom motivujeme štátne orgány ako aj mesto, aby sa detailnejšie zaoberali posudzovaním nových žiadostí a nevydávali rozhodnutia ako na bežiacom páse.“

Naše združenie sleduje za občanov oznamy na internete, kde je zvyčajne veľmi krátka, len 10 dňová lehota, počas ktorej sa môžu vyjadriť.

Ďalším projektom, ktorý OZ Za čistý Poprad pripomienkovalo bola modernizácia železničnej trate na úseku Liptovský Mikuláš – Poprad. „Naše združenie sleduje za občanov oznamy na internete, kde je zvyčajne veľmi krátka, len 10 dňová lehota, počas ktorej sa môžu vyjadriť. Človek často tieto oznamy ani nepostrehne. Preto za občanov vstupujeme do konaní, pripomienkujeme žiadosti a snažíme sa, aby orgány buď vyžadovali ďalšie relevantné podklady, alebo aby žiadatelia ponúkli ďalšie kompenzačné opatrenia.

Mediácia so spoločnosťou Schule Slovakia

„Pri tomto projekte sme docielili  meranie hluku po realizácii výstavby a v prípade prekročenia hodnôt prijatie sekundárnych opatrení v lokalite sídliska Západ. Na základe našich pripomienok sa zrealizujú  dodatočné merania a v prípade prekročenia hodnôt budú prijaté opatrenia. Buď výmena okien v domoch pri trati, alebo postavenie čiastkovej protihlukovej steny. Toto je konkrétny pozitívny efekt pre obyvateľov na severnej strane sídliska Západ.“

Využitie skúseností z činnosti OZ zlepší podmienky občanov aj v iných častiach Popradu a prispeje k lepšiemu životnému prostrediu.

Ján Vaľko a OZ Za čistý Poprad nerobia nič imaginárne, ale snažia sa o konkrétne zlepšenia. „Štátne orgány motivujeme k tomu, aby nové projekty posudzovali dôsledne a kontrolovali podmienky pri už existujúcich. Musia byť viac dôslední, keď sa zistí prekročenie limitov. Chceme, aby tieto procesy na úradoch neboli len formálne. Výsledkom našej práce je to, že firmy na základe našich pripomienok upravia svoje zámery a sú nútené robiť opatrenia už na začiatku, aby sa životné prostredie nezhoršovalo. Využitie skúseností z činnosti OZ zlepší podmienky občanov aj v iných častiach Popradu a prispeje k lepšiemu životnému prostrediu.“ 

Ján Vaľko ako kandidát na poslanca MsZ Poprad

Autor: Natália Novotná