O nás

Stav životného prostredia v meste Poprad sa činnosťou nových podnikov, resp. rozširovaním ich aktivít dlhodobo zhoršuje. Na strane druhej, orgány štátnej správy ako aj samosprávy podľa nášho názoru nevyvíjajú dostatočnú aktivitu na jeho zlepšenie, resp. na obranu našich zákonmi garantovaných práv, preto sme sa my občania bývajúci v Poprade, ako aj vlastníci nehnuteľností v Poprade rozhodli, aktívnejšie dať najavo náš názor a tento komunikovať a presadzovať prostredníctvom nášho občianskeho združenia.

Naše OZ vzniklo v 9/2012 s cieľom začať riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti životného prostredia v súvislosti s prevádzkou spoločnosti Schule Slovakia s.r.o. v Poprade, ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov.

Ide o dlhoročne neriešený problém v oblasti znečisťovania ovzdušia a produkcie nadmerného hluku, ktorý sa primárne týka obyvateľov mestských častí Veľká a Západ, ale sekundárne má vplyv aj na ostatné časti mesta.

Spor s firmou Schüle chce mesto Poprad zakonzervovať z 23.1.2017

Reportáž v hlavných správach TA3 z 3.3.2015

http://poprad.dnes24.sk z 3.3.2015

http://poprad.korzar.sme.sk z 4.3.2015

Novy čas z 4.3.2015

Reportáž v hlavných správach TA3 z 3.12.2014 – príspevok o Schule začína v 14 min. a 50 s.

Reportáž v hlavných správach RTVS z 23.11.2014 – príspevok o Schule začína v 27 min. a 19 s.